joi, 6 noiembrie 2008

CV Livia BaeticaBăeţica Livia Cătălina

Specialist Resurse Umane cu experienţă în următoarele domenii: selecţie şi recrutare, evaluarea, motivarea şi dezvoltarea resurselor umane, susţinerea de traininguri (Motivarea angajaţilor, Leadership, Team-building, Organizarea şedinţelor, Comunicarea şi relaţiile cu clienţii, Rezolvarea conflictelor, Managementul timpului).
Psihoterapeut în formare în Terapie sistemică de cuplu şi familie, Dezvoltare personală experienţială şi socio-somato-analitică.


E-mail: liviacatalina@yahoo.com; liviab@gmail.com
Date personale: - data naşterii: 7 august 1981;
- starea civilă: necăsătorită;
- adresa: Iaşi


Obiectiv profesional:

Sunt interesată de domeniul Managementului Resurselor Umane, de joburi în care să pot valorifica cunoştinţele achiziţionate în timpul facultăţii, a masterelor, la cursurile organizate de ITM Iaşi şi experienţa profesională dobândită la firmele la care am lucrat (recrutarea şi selecţia de personal, evaluarea psihologică a angajaţilor, consilierea şi motivarea angajaţilor, susţinerea de traininguri), precum şi de posturi în care să îmi valorific cunoştinţele de psihologie.
De asemenea, sunt interesată şi de colaborări part-time sau project-based în domeniul Resurselor Umane (susţinere de traininguri, proiecte de recrutare, analiză şi intervenţie organizaţională, consiliere psihologică).


Studii:

· august 2006 – martie 2007 – Formare în MRU prin FEEA, proiectul ''Oamenii fac difenţa'', finanţat de Phare (Managementul resurselor umane, Comportament organizaţional, Leadership, Managementul recompenselor, Etica relaţiilor de muncă şi comunicare, Managementul proiectelor în dezvoltarea resurselor umane, IT pentru MRU);
· octombrie 2004 – ianuarie 2006 – master de Analiză şi intervenţie în grupuri şi organizaţii, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi, lucrarea de disertaţie fiind “Factori de success în carieră în middle-management”;
· octombrie 2004 – iunie 2006 - master de Intrevenţie psihosocială şi psihoterapie, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi, lucrarea de disertaţie fiind “Efectele psihologice ale trainingurilor asupra adolescenţilor”;
· 2000 - 2004 - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi, secţia Psihologie (şefă de promoţie).


Experienţa:

· septembrie 2007 – prezent – Specialist Resurse Umane, Caremil – dealer Dacia şi Nissan; atribuţii : selecţie şi recrutare de personal, integrarea noilor angajaţi, evaluarea personalului, motivarea personalului, susţinerea de traininguri (Motivarea angajaţilor, Leadership, Rezolvarea conflictelor, Team-building, Managementul timpului, Organizarea şedinţelor, Comunicarea şi relaţiile cu clienţii,);
· februarie 2007 – septembrie 2007 – Referent Resurse Umane, SC Kaufland SCS; atribuţii: selecţie şi recrutare de personal, administrarea personalului;
· noiembrie 2006 – februarie 2007 – Trainer de Citire şi memorare rapidă;
· aprilie 2006 – ianuarie 2008 – lucru în echipă la elaborarea chestionarului de evaluare şi motivare a personalului Inventarul Stilurilor de Lucru;
· februarie 2006 – testarea psihologică a copiilor de la grădiniţa şi de la şcoala primară FEG;
· septembrie 2004 – ianuarie 2007 – Psiholog Resurse Umane la firma de soft Axiologic Research, având sarcini de cercetare, MRU (fişe de post, dosare de personal, protecţia muncii, documente de ordine interioară, recrutare şi selecţie de personal, evaluarea şi motivarea personalului), redactarea de conţinut din domeniul psihologic sau al sănătăţii pentru site-uri şi adaptarea aplicaţiilor la utilizatori.


Voluntariat:

· noiembrie 2006 – ianuarie 2007 – voluntar AOA Iaşi (Asociaţia Oamenilor de Afaceri);
· 2004-2006 – consiliere psihologică on-line;
· aprilie 2006 – proiectul de calificare profesională “O şansă pentru fiecare”, Alternative Sociale;
· octombrie 2002 – august 2006 - consiliere individuală, de grup şi educatională (activităţi la orele de dirigenţie: Rezolvarea conflictelor, Comunicarea, Orientare şcolară şi profesională, Educaţie sexuală) la Liceul "Garabet Ibrăileanu" (proiect Cabinetul de tineret) şi la Liceul CFR, Alternative Sociale;
· octombrie 2003 - martie 2004 - activităţi recreative cu copiii internaţi la secţia de Oncologie a Spitalului "Sfânta Maria", Asociaţiei Creştin-Umanitară "Slujirea Vieţii";
· septembrie 2002 - ARAS Piatra Neamţ, activităţi educative şi recreaţionale cu copii seropozitivi;
· martie-august 2002 - programul de prevenire a delincvenţei juvenile "Opriţi-vă colegii până nu este prea târziu" desfăşurat de ONG Alternative Sociale în şcolile şi liceele ieşene;
· martie 2002 - prelucrarea datelor în vederea diagnosticării fenomenului consumului de droguri în scolile ieşene sub coordonarea CJAP Iaşi, în programul "Prevenţie şi consiliere anti-drog".


Cursuri Managementul Resurselor Umane:

· 10 februarie - prezent - curs MRU (Recrutare, Evaluarea competentelor), organizat de Dacia;
· 10 iulie - 22 iulie 2006 – curs de Sănătate şi securitate în muncă, la ITM Iaşi, prin Centrul de Formare şi Perfecţionare Profesională Botoşani;
· 29 iunie – 30 iunie 2006 – Managementul Resurselor Umane, prin Centrul Regional de Facilitare şi Negociere (CRFN);
· 22 inunie – 23 iunie 2006 – curs de Strângere de fonduri, prin CRFN;
· 21 noiembrie – 3 decembrie 2005 - curs de Legislaţia muncii - Relaţiile de muncă, la ITM Iaşi, prin Centrul de Formare şi Perfecţionare Profesională Botoşani;
· 31 octombrie – 11 noiembrie 2005 – Work-shop Managementul carierei, Centrul de informare profesională, orientare în carieră şi plasament, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;


Cursuri şi formări în Psihoterapie, Consiliere şi Evaluare psihologică:

· Martie 2008 – prezent – formare în Psihoterapie de cuplu si familie, traineri Adina Karner-Huţuleac şi Diana Ciubotaru;
· martie 2006 – prezent - formare în Somatoanaliză, traineri Magda Luchian, Carmen Lovinescu şi Doina Budeanu;
· septembrie 2006 – noiembrie 2006 – curs de Citire şi memorare rapidă, trainer Radu Budei;
· 20 octombrie 2003 - 24 octombrie 2003 - training organizat de Asociaţia Creştin - Umanitară "Slujirea Vieţii" (meloterapie, ludoterapie, educaţie prin joc, educaţie sexuală, bioetica, infecţia cu HIV/SIDA);
· decembrie 2003 - martie 2004 - cursul "Tehnica aplicării testului Szondi", prin Centrul Român de Intervenţie Socială şi Psihoterapeutică, trainer Nicolaie Dumitraşcu;
· noiembrie 2002 - noiembrie 2003 - cursul "Tehnica aplicării testului Rorschach (sistemul comprehensiv)", prin Centrul Român de Intervenţie Socială şi Psihoterapeutică, trainer Nicolaie Dumitraşcu, membru al International Rorschach Society;
· 6-8 decembrie 2002 - participare la seminarul aplicativ cu tema "Tehnici de consiliere a copilului şi familiei- abordarea sistemică", trainer psiholog Cristian Petrescu;
· 12-20 octombrie 2002 - trainingul de pregătire în consiliere şcolară "Un prieten pentru copii, adolescenţi şi ... nu numai" cu Luciana Frumos şi Adela Serea, la Alternative Sociale;
· decembrie 2001- curs de formare în psihoterapie de grup experenţială, grup de analiză şi dezvoltare personală, traineri Iolanda Mitrofan şi Vasile Mihăescu;
· aprilie 2001-cursul de formare în Analiză Tranzacţională TA 101, trainer Martin Bertok.Pubicaţii, redactare de articole şi proiecte:

· 2008 - “Integration of the Multinational Subsidiaries in the Romanian Social-Economic Environment” în “Psihologie şi societate: Noutăţi în psihologia aplicată”, Aurel Stan (coord.), Edit. Performantica, Iaşi;
· ianuarie 2008 – martie 2008 – participare la proiectul finanţat Phare HOLON cu lucrările “Reacţia managerilor faţă de cursurile de formare” şi “Integrarea filialelor de multinaţionale (supermarket-uri) în mediul socio-economico-cultural românesc”, în colaborare cu profesori de la Univ. Al. I. Cuza, Iaşi – Mihai Dinu Gheorghiu, Ana Stoica-Constantin, Ticu Constantin;
· ianuarie 2007 – mai 2007 – participare la proiectul care viza crearea unei Platforme de e-learning la Univ. Al. I. Cuza, Iaşi;
· 2006 – "Evoluţionism şi diferenţe în ceea ce priveşte comportamentul sexual" şi "Infidelitatea - perspective sociale", în volumul "Psihologie sexuală aplicată", sub redacţia Bebe Mihăescu, Edit. Fides, Iaşi;
· iunie 2005 - "Cum îi percep oamenii pe bolnavii psihic?", prezentat la Congresul Internaţional de Psihologie Clinică de la Sibiu;
· martie 2005, mai 2003 – redactarea proiectului "Metode contraceptive - campanie pentru copii iubiţi şi doriţi" şi "Educaţie sexuală" pentru consiliere educaţională;
· ianuarie 2003 - premiul III la concursul “Ce este omul normal” cu eseul “La limita dintre două dimensiuni”, în Lentila “D” Contact, Revista studenţilor Facultătii de Psihologie, Univ. “Al.I.Cuza”;
· noiembrie 2002 - “Mentalitatea faţă de muncă", proiect de finanţare de tip A.


Abilităţi:

· Utilizare PC: programe editare text, calcul tabelar şi prelucrare statistică (Word, Excel, Open Office, SPSS 10.0), Internet;
· Limbi străine: engleza (avansat), franceza (începător), spaniola (cursul elementar prin Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibilor din Iaşi, profesor Gustavo Loria);
· Spirit de echipă şi de organizare, sociabilitate, empatie, perseverenţă, răbdare în lucrul oamenii, seriozitate.


Hobby:

- Lectura (psihologie, filosofie, literatură), ieşirile cu prietenii, autodezvoltarea personală